Ewimar po wydarzeniu SPIN EXTRA 2021 - relacja ze spotkania

23-03-2021

17 marca br. odbyło się spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych. Tegoroczne wydarzenie
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zostało w pełni dostosowane do formy on-line. 

Cyklicznie odbywający się SPIN ma służyć wymianie dobrych praktyk oraz umożliwiać uczestnikom stworzenie pola do zaprezentowania nowości technologicznych na rynku systemów zabezpieczeń.
W programie tegorocznego spotkania omówionych zostało wiele ważnych zagadnień. 

Podjęte zostały tematy, które mają bezpośredni związek z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji systemów zabezpieczeń. Przedstawiciel firmy Ewimar z pełnym zaangażowaniem opisał zasady, jakimi należy się kierować w doborze ochronników, dzieląc się z uczestnikami wieloletnią wiedzą, zdobytą
w procesie projektowania urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej. W programie wydarzenia, przewidziano elementy kameralne, zintegrowane z licznymi aktywnościami – wideo konsultacjami
z przedstawicielami przedsiębiorstw, wirtualnymi stoiskami firm, a także konkursami dla uczestników,
w których do wygrania były cenne nagrody rzeczowe.

 Prezentacja produktów Ewimar obejmowała następujące kwestie:

  1. Przyczyny niskiej odporności współczesnej elektroniki na wyładowania atmosferyczne
  2. Skutki braku ochrony przeciwprzepięciowej w systemach zabezpieczeń
  3. Właściwy dobór ochronników i zalecenia dotyczące instalacji
  4. Ogólny przekrój produktów, oferowanych przez firmę Ewimar

Zapraszamy na aktywne, wirtualne stoisko Ewimar: https://spin.lockus.pl/ewimar/

 

Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w spotkaniu.