Kategorie
Ochrona przeciwprzepięciowa Gigabit Ethernet

Częste zapytania firm budujących sieci strukturalne zapoczątkowały nasze badania nad urządzeniami, które będą skutecznie chroniły urządzenia podłączane do sieci Gigabit Ethernet, jednocześnie dające pewność wysokich standardów transmisji.

Sieci Gigabit Ethernet w większości wykorzystują standard 100Base-T, a więc transmisję 2-kierunkową z wykorzystaniem kodowania PAM-5 z częstotliwością taktowania 125MHz. W porównaniu do sieci LAN 100Mbit (100Base-T) częstotliwość taktowania nie jest dużo wyższa i sprawia wrażenie nie stwarzającej dużej różnicy, zwłaszcza że może ona pracować na przewodach kategorii 5 i 5e.

Powyższa różnica nie miałaby dużego znaczenia gdy nie fakt, że w sieciach 100Base-T wykorzystane są 2 linie transmisyjne (nadawcza i odbiorcza) a w sieciach 1000Base-T cztery linie transmisyjne nadawczo-odbiorcze. W pierwszym przypadku następuje przenikanie cyfrowych zakłóceń od pary Tx do pary Rx oraz od pary Rx do pary Tx, natomiast w drugim przypadku każda nadawczo-odbiorcza para oddziaływuje na każdą inną parę nadawczo-odbiorczą - w sumie następuje 12 przypadków przesłuchów, które zakłócają sygnały właściwe i powodują błędy w transmisji,  a tym samym konieczność powtarzania pakietów. Im więcej powtarzanych pakietów, tym mniejsza ilość przesyłanych właściwych danych (mniejsza przepustowość) i opóźnienia w działaniu sieci LAN.

Porównanie sieci LAN 100Base-T i 1000Base-T

Jak widać na powyższych rysunkach, w sieci Gigabit Ethernet występuje 6 razy więcej interferujących ze sobą sygnałów niż w przypadku sieci 100Mbit. Uwzględniając wyższą częstotliwość, większą trudność wykonana obwodów drukowanych i stosowanie wyższej jakości złącz można przyjąć, że wykonanie zabezpieczenia dla sieci Gigabit Gthernet jest 6 razy trudniejsze od wykonania zabezpieczenia dla sieci 100Mbit.

Prace nad naszymi urządzeniami trwały półtora roku i obejmowały wiele symulacji konstrukcyjnych, obliczeń, testów oraz doboru odpowiednich komponentów elektronicznych. Wymagania postawione dla wytrzymałości udarowej i  jakości transmisji obwodów drukowanych mogło spełnić jedynie trzech najbardziej znanych producentów. Wykonane testy porównawcze z urządzeniami innych czołowych producentów potwierdziły, że nasze produkty wykazują najlepsze parametry nie tylko dla sieci gigabitowych standardu 1000Base-T, ale jedyne w pełni przechodzą testy na kategorię 6 (4 x 250Mhz) i nadają się do sieci 1000Base-Tx. Poniższe rysunki przedstawiają skrócony wynik testu urządzenia firmy Ewimar oraz jednego z konkurencyjnych produktów, deklarowanych do 6 kategorii okablowania. Obydwa testy zostały wykonane w za pomocą testera z aktualnym certyfikatem kalibracji, przez bezpośrednie podłączenie zabezpieczenia do portów testera.

 

Poprawny test zabezpieczenia dla kategori 6

Skrócony wynik testu zabezpieczenia firmy Ewimar

 

Błędny wynik testu dla kategorii 6

Skrócony wynik testu zabezpieczenia konkurencyjnej firmy

 

Pomimo poprawnej pracy sieci Gigabit Ethernet na okablowaniu 5-tej oraz 6-tej kategorii, w rozległych i dużych sieciach stosowane jest okablowanie minim 6-tej kategorii z wykorzystaniem ekranu. Im większa ilość przewodów LAN w jednym miejscu, tym większa ilość zakłóceń, które sumując się stwarzają warunki do niestabilnej pracy sieci LAN. Zapas jakościowy parametrów, pozwala uchronić instalację przed koniecznością jej modernizacji a nawet wymiany, wraz z ilością podłączonych do sieci urządzeń.

Podobne zależności występują również w odniesieniu akcesoriów, używanych do budowy infrastruktury - są nimi złącza RJ-45, patch panele połączeniowe, patchcordy i urządzenia ochronne. Pojedyncze zabezpieczenie przeciwprzepięciowe o niskiej jakości podłączone do komputera, nie wprowadzi dużych problemów z transmisją, jednak kilka komputerów obok siebie wraz z takimi zabezpieczeniami może powodować spowalnianie transmisji. Umieszczenie słabej jakości produktów w szafie RACK gdzie znajduje się kilkadziesiąt a nawet kilkaset połączeń, niesie za sobą ryzyko powstania wielu problemów.