Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany
SGG řada svodičů přepětí, LKT, LKO a LKTO je moderní řešení pro ochranu komponentů kamerového systému proti přepětí a blesku, stejně jako úmyslné pokusy o odstavení systému. Jsou k dispozici v jeden a multi-kanál pro koaxiální kabel a UTP kabelu, takže mohou být použity v mnoha jednoduchých a složitých instalací.
V závislosti na modelu mohou být vybaveny ochranným obvodem napájení, RS-485 a mají vestavěný galvanické, že ochranu proti náhlému kolísání a potenciální interference rozdíly vyplývající z zemních smyček.