CONV1-F, Konwerter protokołu D-Max na Dahua

Konwerter umożliwiający sterowanie kamer Dahua, za pomocą klawiatur i krosownic D-Max, CONV1-F, CONV1F, CON, V1-F, V1F, CONV, 1-F, 1F

Urządzenie dostępne wyłącznie z kamerą Dahua / DVS/ BCS

Konwerter przeznaczony jest do zamiany komend protokołu D-Max na komendy kamer obrotowych Dahua.
Urządzenie posiada dwa interfejsy RS-485, jeden pracujący jako wejście (D-Max) a drugi pracujący jako wyjście (DHSD).
Po odebraniu komendy w protokole D-Max, następuje jej analiza za pomocą mikroprocesora z odpowiednim oprogramowaniem, następnie przetworzenie i wysłanie w protokole Dahua.
Konwerter należy fizycznie zamontować pomiędzy klawiaturę / Krosownicę Video a kamery, w dowolnym miejscu magistrali. Dwa niezależnie wbudowane interfejsy RS485, dwukrotnie wydłużają długość magistrali. Aby to uzyskać, konwerter musi znajdować się dokładnie w środku sieci RS485.

Wewnątrz konwertera znajdują przełączniki do konfiguracji szykości transmisji i nadawania oraz zworki rezystorów teminujących 120Ohm.


Lista konwertowanych komend:

 1. Ruch w lewo/w prawo
 2. Ruch góra/dół
 3. Zbliżenie/Oddalenie
 4. Otwarcie/zamknięcie przysłony
 5. Ostrość
 6. Wejście do menu
 7. Uruchomienie presetów
 8. Programowanie tras
 9. Uruchomienie funkcji SCAN
 10. Uruchomienie tras patrolowych
 11. Uruchomienie funkcji Pattern

KONWERTER EW-CONV1 MOŻEMY PRZYSTOSOWAĆ DO INNYCH URZĄDZEŃ. W TYM CELU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ EWIMAR W CELU USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.