1-kierunkowy separator RS-485, EW-485/1/1/So

Separator, repeater RS-485 do systemów CCTV, automatyki budynków i automatyki przemysłowej z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, EW-485/1/1/So,

Produkt w wersji 3

Urządzenie przeznaczone jest do separacji galwanicznej urządzeń połączonych za pomocą magistrali RS-485. Eliminuje zakłócenia transmisji i możliwe uszkodzenia nadajników linii RS485, które są wynikiem różnic potencjałów.

Dedykowany jest do instalacji, w których transmisja odbywa się zawsze w jednym kierunku - kamery systemów CCTV, urządzenia wykonawcze automatyki, itp. Separacja optyczna o izolacji maksymalnej 1kV oraz ochrona przeciwpięciowa o mocy 600W wystarcza do zabezpieczenia urządzeń magistrali przed indukowaniem się impulsów napięciowych oraz skoków różnicy potencjałów.

Wyjmowane złącza oraz bardzo małe gabaryty urządzenia, ułatwiają czynności instalacyjne oraz serwis. EW-485/1/1/So należy stosować zawsze po stronie odbiorczej magistrali (przy odbiornikach). Uwarunkowane jest to separacją optyczną wyłącznie strony oznaczonej jako SLAVE. Strona MASTER jest zawsze połączona jest galwanicznie z zasilaniem i w przypadku odwrócenia miejsca instalacji separacja zostanie utracona. Jeżeli konieczne jest zastosowanie urządzenia po stronie nadawczej, należy użyć separatora 2-kierunkowego EW-485/1/2/So.

Prawidłowość podłączenia została przedstawiona na poniższych rysunkach.
Jak separować sieć RS-485


Przykład właściwej separacji sieci RS-485
 

 

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartość
Ilość kanałów
1 wejściowy, 1 wyjściowy
Ilość urządzeń na linii RS-485
Standard do 32 urządzeń
Szybkość transmisji 300bit~500kbit
Tryb pracy 1-kierunkowy, Slave -> Master
Izolacja galwaniczna
1kV DC
Ochrona przeciwprzepięciowa
600W - każdy port
Złącza
Śrubowe, wyjmowane
Sygnalizacja LED
Zasilanie, transmisja
Zasilanie 9~35VDC / 9~24VAC
Pobór prądu
50mA max @ 12VDC
Obudowa Wolnostojąca
Szczelność IP40
Wymiary 74 x 32 x 27 (mm) ze złączami
Temperatura pracy -20°C ~ 60°C