1-kierunkowy separator RS-485, EW-485/1/1/So

Separator, repeater RS-485 do systemów CCTV, automatyki budynków i automatyki przemysłowej z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, EW-485/1/1/So,

Z dniem 1 kwietnia 2021 nastąpiła modyfikacja produktu i aktualnie dostepna jest wersja 3.1. Zmieniono kierunek transmisji danych, co pozwoliło na montaż urządzenia po stronie nadawczej oraz uzyskano funkcję zwiększania długości magistrali, przy połączeniu szeregowym sieci RS-485.

Urządzenie przeznaczone jest do separacji galwanicznej urządzeń połączonych za pomocą magistrali RS-485. Eliminuje zakłócenia transmisji i możliwe uszkodzenia nadajników linii RS485, które są wynikiem różnic potencjałów.

Dedykowany jest do instalacji, w których transmisja odbywa się zawsze w jednym kierunku - kamery systemów CCTV, urządzenia wykonawcze automatyki, itp. Separacja optyczna o izolacji maksymalnej 1kV oraz ochrona przeciwprzepięciowa o mocy 600W wystarcza do zabezpieczenia urządzeń magistrali przed indukowaniem się impulsów napięciowych oraz skoków różnicy potencjałów.

Wyjmowane złącza oraz bardzo małe gabaryty urządzenia, ułatwiają czynności instalacyjne oraz serwis. EW-485/1/1/So v3.1 należy stosować zawsze po stronie nadawczej magistrali (przy nadajnikach). Uwarunkowane jest to separacją optyczną wyłącznie strony oznaczonej jako SLAVE. Strona MASTER jest zawsze połączona jest galwanicznie z zasilaniem i w przypadku odwrócenia miejsca instalacji separacja zostanie utracona. Jeżeli konieczne jest zastosowanie urządzenia po stronie odbiorczej, należy użyć separatora 2-kierunkowego EW-485/1/2/So. Prawidłowość podłączenia została przedstawiona na poniższych rysunkach.

 


Jak separować magistralę RS-485
Przykład właściwej separacji sieci RS-485 dla wersji 3.1
 
 

 

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartość
Ilość kanałów
1 wejściowy, 1 wyjściowy
Ilość urządzeń na linii RS-485
Standard do 32 urządzeń
Szybkość transmisji 300bit~500kbit
Tryb pracy 1-kierunkowy, Master -> Slave
Izolacja galwaniczna
1kV DC
Ochrona przeciwprzepięciowa
600W - każdy port
Złącza
Śrubowe, wyjmowane
Sygnalizacja LED
Zasilanie, transmisja
Zasilanie 9~35VDC / 9~24VAC
Pobór prądu
50mA max @ 12VDC
Obudowa Wolnostojąca
Szczelność IP40
Wymiary 74 x 32 x 27 (mm) ze złączami
Temperatura pracy -20°C ~ 60°C