Zabezpieczenie 8 linii wewnętrznych centrali alarmowej i zasilania, APS-8Zi/1P

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe centrali alarmowej, 8 linii wewnętrznych i zasilania, ochron przeciwprzepięciowa systemu alarmowego, APS-8Zi/1P, producent

Moduł przeznaczony jest do ochrony central systemów alarmowych przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi. Posiada 8 torów ochronnych przeznaczonych dla sygnałów czujek alarmowych oraz jeden wspólny tor ochronny dla ich zasilania. Produkt wykonany jest w postaci modułu, montowanego w dedykowanej obudowie wraz z innymi modułami, które mogą tworzyć kompleksowy system ochronny dla wszystkich sygnałów centrali alarmowej.

Zadaniem urządzenia jest eliminacja przepięć indukowanych w przewodach alarmowych w czasie wyładowania atmosferycznego. Zastosowane rozwiązania eliminują również przeskoki iskry, próbujące przeniknąć do systemu alarmowego z innych instalacji i odprowadzają ładunek elektryczny do ziemi. Dedykowany jest do stosowania z czujkami instalowanymi wewnątrz budynku.

Każdy tor linii alarmowej posiada niezależne obwody ochronne o skuteczności 2kA, wykorzystujące super szybkie bezpieczniki MOSFET, co zapobiega przedostawaniu się impulsów napięciowych powyżej 18V na stronę chronioną. Tworzy to skuteczną barierę ochronną dla każdego rodzaju systemu alarmowego, nie mając jednocześnie wpływu nawet 4-stanowe obwody alarmowe. Standard zacisków strony zagrożonej i strony chronionej został zachowany zgodnie ze standardem podłączania w centralach alarmowych, co zapewnia łatwość instalacji i późniejszego serwisowania.

Produkt nie może być stosowany do linii cyfrowych (magistralowych), do tego celu należy użyć innego modelu urządzenia ochronnego.

APS-8Zi/1P posiada jeden tor ochronny linii zasilającej, do którego podłączane są wszystkie przewody zasilające z czujek całego modułu. Podwójny zacisk po stronie chronionej ułatwia podłączanie większej ilości przewodów. Ponieważ zwarcie linii jednego z obwodów zasilających spowoduje zadziałanie zabezpieczenia centrali alarmowej i odłączenie od zasilania większej ilości czujek, rozwiązanie ze wspólnym zasilaniem nie jest zalecane do czujek zewnętrznych. Dla wymienionych rozwiązań należy dodatkowo zastosować moduł APS-8P.

 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe centrali alarmowej

Przykład zabezpieczenie linii alarmowych

 

Specyfikacja techniczna

NAZWA PARAMETRU
WARTOŚĆ
Linie alarmowe
Ilość torów ochronnych
8
Złącze wejściowe / wyjściowe Śrubowe
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp 2kA
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 12V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC 13V DC
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 18V (z uwzględnieniem MOSFET)
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp 2kA (z uwzględnieniem MOSFET)
Element odsprzęgający Bezpiecznik MOSFET
Rezystancja szeregowa 6Ω / linię
Prąd znamionowy In
100mA / linię
Linia zasilająca
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 13,8V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC 15V DC
Poziom ochrony UP C3 25V
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp C3 250A
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp 10kA
Prąd znamionowy In
1A
Cechy wspólne
Wymiary 102 x 54 x 20 (mm)
Zastosowanie Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz
Sposób montażu APS-BOX-4
Sposób uziemienia Śruby montażowe
Temperatura pracy -40ºC~60ºC