Konwerter protokołu CONV-MX Samsung na TEB z obsługą krosownicy Kalatel

Konwerter protokołu Pelco na TEB z obsługą krosownicy Kalatel, przeznaczony do integracji kamer TEB z klawiaturą SPC-6000 i krosownicą Kalatel,  CONV-MX Pelco-TEB

Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami obrotowymi TEB, za pomocą klawiatury Samsung SCP-6000 lub kompatybilnej z wykorzystaniem protokołu Samsung-E i Samsung-T. Funkcje klawiatury SCP-6000 wykorzystywane są do jednoczesnego sterowania ruchem obrotowym i ruchem wzdłużnym kamer szynowych oraz umożliwia sterowanie krosownicą Kalatel za pomocą RS-232 lub przez oryginalny transkoder TEB. Sterowanie krosownicą odbywa się z klawiatury w trybie MX (Matrix) w zakresie wyboru poszczególnych kamer na monitorach oraz sterowanie ruchem kamer.

Konwerter jest urządzeniem, podłączanym do sieci TEB jako jedna z klawiatur, lecz nie wymaga żadnego ustawiania adresów klawiatur. Może być podłączony w dowolnym miejscu sieci klawiatur - na początku, pomiędzy klawiaturami lub na końcu i odbierać komendy za pomocą portu RS-485 lub portu TEB-In (magistrala własna). Wyjścia TEB (TEB-Out, PORT2 RS485) przesyłają  dane z istniejących klawiatur TEB, wstawiając w odpowiednie miejsce komendy odbierane z klawiatury SCP-6000.

Oprogramowanie konwertera zostało napisane zgodnie z zasadami multitaskingu z progresywnym kopiowaniem fragmentów pakietów danych, dzięki czemu tworzy wydajną konfigurację z bardzo szybką reakcją na sterowanie. Konwerter wyposażono w 2 porty RS-485 i magistralę napięciową dla klawiatury i kamer TEB (wejście / wyjście) oraz port wyjściowy, dedykowany RS-485 dla klawiatury Samsung. Dodatkowo wbudowany port RS-232 służy do bezpośredniego podłączenia krosownicy Kalatel.

Jest to produkt serii 3, w pełni programowany i aktualizowany przez USB za pomocą oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umożliwia to zakup i zmianę oprogramowania na inny model, która powoduje że zmieniany jest model konwertera na inny. Posiada również dodatkowe opcje programowe, wprowadzające zaawansowane możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane są za pomocą kodów licencyjnych.

Główne cechy:

 • Obsługa 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla każdej kamery, w zakresie od 1-254.
 • Sterowanie krosownicą Kalatel bez ograniczeń ilości kamer
 • Możliwość zwiększenia obsługi ilości kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji
 • Funkcja zmiany adresów wyjściowych kamer (ADDRESS SHIFT) – licencja opcjonalna
 • Zaawansowana funkcja korekcji krzywej joysticka indywidualnie dla każdej kamery – licencja opcjonalna
 • Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
 • Obsługa specyficznych funkcji za pomocą SET PRESET i RUN PRESET.
 • Wydłużenie magistrali RS-485 oraz TEB przez retransmisję danych z wejść na wyjścia.
 • Szeroki zakres wyboru szybkości transmisji i wybór typu protokołu Samsung.
 • Możliwość sterowania ruchem kamery szynowej za pomocą przycisków IRIS i FOCUS
 • Definiowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania za pomocą portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
 • Możliwość zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie będzie już wykorzystywany w istniejącym systemie – wyłącznie koszt oprogramowania.

 

Konwerter Samsung na TEB z obsługą krosownicy Kalatel

 

 

 

 

Specyfikacja

NAZWA PARAMETRU
WARTOŚĆ
Kierunek tłumaczenia
Samsung na TEB
Obsługiwane kamery 16 (zakres 1-255)
Możliwość rozszerzenia Do 99 kamer
Porty TEB
2 x RS-485, TEB-In, TEB-Out
Porty Pelco
1 x RS-485
Protokoły Pelco
Samsung-E, Samsung-T
Sterowanie krosownicą
RS-232, magistrala TEB
Szybkość transmisji
1200 baud - 115200baud
Zasilanie 12VDC
Pobór prądu
120mA
Złącza Wyjmowane
USB Typ B
Opcje dodatkowe
Zmiana adresów
Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary
83 x 106 x 32 (mm)
Ochrona przeciwprzepięciowa
600W na każdy port