Serwis


Procedura zgłoszenia do naprawy

1. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy przez Ewimar Sp.z o.o.  jest poprawne i kompletne wypełnienie przez zgłaszającego każdego pola KARTY SERWISOWEJ. W przypadku trudności przy wypełnianiu karty pomoc można uzyskać w dziale handlowym Ewimar Sp. z o.o.

2. Urządzenie zgłaszane do naprawy powinno być kompletne i wraz z poprawnie wypełnioną kartą serwisową należy dostarczyć osobiście do SPRZEDAWCY  lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na koszt wysyłającego  na adres Ewimar Sp. z o.o. ul. Konarskiego 84 01-355 Warszawa.

3. W przypadku wysłania urządzenia do naprawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na paczce powinien być umieszczony dopisek „SERWIS”. Jeżeli serwis Ewimar Sp. z o.o. stwierdzi brak poprawnie wypełnionej karty serwisowej w paczce to może odesłać ją do nadawcy na jego koszt. Zalecamy wysyłanie do naprawy urządzeń w oryginalnych opakowaniach i oświadczamy, że Ewimar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie transportu.

4. Zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt Ewimar Sp. z o.o. W przypadku naprawy płatnej  koszt zwrotu urządzenia po naprawie ponosi zgłaszający.

 

Pobierz kartę serwisową