Ogranicznik przepięć 4 zewnętrznych czujek alarmowych, APS-4Zo/4P

Ogranicznik przepięć systemu alarmowego dla 4 czujek zewnętrznych z separacją zasilania, APS-4Zo/4P, producent

Ogranicznik przepięć przeznaczony jest do ochrony central systemów alarmowych przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi. Posiada 4 tory ochronne przeznaczone dla sygnałów czujek alarmowych oraz 4 niezależne tory ochronne zasilania z separacją. Dedykowany jest do stosowania z czujkami instalowanymi na zewnątrz budynku, gdzie mogą pojawiać się przeskoki iskrowe dużej wartości z metalowych konstrukcji, rynien lub przewodów. Oprócz zagrożenia dla samych torów alarmowych, istnieje również ryzyko uszkodzenia centrali i podłączonych urządzeń w wyniku silnego wzrostu napięcia w przewodach zasilających. Ryzyko takie eliminowane jest przez rozdzielenie ochrony torów zasilających przez super-szybkie, automatycznie resetowane bezpieczniki MOSFET.

Produkt wykonany jest w postaci modułu, montowanego w dedykowanej obudowie wraz z innymi modułami, które mogą tworzyć kompleksowy system ochronny dla wszystkich sygnałów centrali alarmowej.

Zastosowane komponenty eliminują ładunki udarowe o wartości 10kA dla każdego obwodu alarmowego i zasilającego, wykorzystujące super szybkie bezpieczniki MOSFET, co zapobiega przedostawaniu się impulsów napięciowych powyżej 18V na stronę chronioną. Tworzy to skuteczną barierę ochronną dla każdego rodzaju systemu alarmowego, nie mając jednocześnie wpływu nawet 4-stanowe obwody alarmowe. Standard zacisków strony zagrożonej i strony chronionej został zachowany zgodnie ze standardem podłączania w centralach alarmowych, co zapewnia łatwość instalacji i późniejszego serwisowania.

Produkt nie może być stosowany do linii cyfrowych (magistralowych), do tego celu należy użyć innego modelu urządzenia ochronnego.

APS-4Zo/4P posiada również bezpieczniki MOSFET, separujące zasilanie każdej czujki alarmowej. Chroni to przed neutralizacją grupy czujek przez dokonanie zwarcia na jednej z nich. Zastosowane bezpieczniki posiadają bardzo małą histerezę prądową i czas reakcji 1µs, co nie powoduje znacznego poboru prądu z centrali nawet przez długi okres wystąpienia zwarcia.

 

Ogranicznik przepięć do systemu alarmowego

Przykład zabezpieczenia linii alarmowych dla czujek zewnętrznych

 

Specyfikacja techniczna

NAZWA PARAMETRU
WARTOŚĆ
Linie alarmowe
Ilość torów ochronnych
4
Złącze wejściowe / wyjściowe Śrubowe
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia ) Iimp 10kA
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 12V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC 13V DC
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 18V (z uwzględnieniem MOSFET)
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-linia) Iimp 2kA (z uwzględnieniem MOSFET)
Element odsprzęgający Bezpiecznik MOSFET
Rezystancja szeregowa 6Ω / linię
Prąd znamionowy In
100mA / linię
Linie zasilające
Ilość torów ochronnych 4
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 13,8V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC 15V DC
Poziom ochrony UP C3 20V (z uwzględnieniem MOSFET)
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp C3 2kA (z uwzględnieniem MOSFET)
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600V
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp 10kA
Prąd znamionowy In
100mA / linię
Cechy wspólne
Wymiary 102 x 41 x 15 (mm)
Zastosowanie Ochrona urządzeń instalowanych wewnątrz / na zewnątrz
Sposób montażu APS-BOX-4
Sposób uziemienia Śruby montażowe
Temperatura pracy -40ºC~60ºC