Separatory RS-485

1-kierunkowy separator RS-485, EW-485/1/1/So

EW-485/1/1/So

1-kierunkowy separator RS-485, EW-485/1/1/So

  1-kierunkowa transmisja
  1 wejście RS-485 (Master)
  1 wyjście RS-485 (Slave)
  Transmisja do 500kbit
  Separacja optyczna 1kV DC
  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Cena: Zobacz
2-kierunkowy separator repeater RS-485, EW-485/1/2/So

EW-485/1/2/So

2-kierunkowy separator repeater RS-485, EW-485/1/2/So

  2-kierunkowa transmisja Half Duplex
  Optyczna sygnalizacja nadawania i odbioru
  Dwukrotne wydłużanie magistrali
  Transmisja od 300bit do 500kbit
  Separacja optyczna 1kV
  Szeroki zakres napięcia zasilania
Cena: Zobacz
Dystrybutor, rozdzielacz magistrali RS-485 z separacją, EW-485/4/1/So

EW-485/4/1/So

Dystrybutor, rozdzielacz magistrali RS-485 z separacją, EW-485/4/1/So

  1-kierunkowa transmisja
  1 wejście RS-485
  4 wyjścia RS-485
  Transmisja od 300baud do 500kbaud
  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
  Separacja galwaniczna 1kV/kanał
  Zasilanie 9~24VDC
Cena: Zobacz
Dystrybutor, rozdzielacz 2-kierunkowy magistrali RS-485 z separacją, EW-485/4/2/So

EW-485/4/2/So

Dystrybutor, rozdzielacz 2-kierunkowy magistrali RS-485 z separacją, E...

  2-kierunkowa transmisja (half duplex)
  1 port Master RS-485
  4 porty Slave RS-485
  Transmisja od 300baud do 500kbaud
  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
  Separacja galwaniczna 1kV/kanał
  Zasilanie 9~24VDC
Cena: Zobacz